Opdrachten en toegepaste kunst.

Een boeiend aspect in mijn werk vind ik het uitvoeren van opdrachten.
De mate waarin ik in staat ben om mijn eigen beeldtaal te koppelen aan de opdrachtomschrijving is interessant en
leerzaam voor mijn autonoom werk. Omgaan met begrenzingen in de artistieke mogelijkheden vanwege budget,
ruimte en locatie zijn een uitdaging voor mijn probleemoplossend vermogen.
Ik neem opdrachten aan in diverse disciplines: driedimensionaal werk in o.a. staal, brons, beton, ontwerp en uitvoering van glas-in-loodramen,
schilderen, toegepaste opdrachten, zowel figuratief als abstract werk.
Dit breed werkveld waaruit ik kan putten voor de opdrachtinvulling zie ik als waardevol en elementeer voor een diepere ontwikkeling van mijn eigen werk.
Opdrachten vragen skills die verder gaan dan de artistieke kwaliteiten in het atelier. Een goed luisterend oor voor de opdrachtgever,
technische inzichten in de uitvoerbaarheid van het idee en organisatorische kwaliteiten om het artistieke idee te realiseren
zijn onmisbaar in de uitvoering van opdrachten. De openbare ruimte vraagt om extra kwaliteiten op het gebied van ruimtelijk inzicht,
invloed van omgevingsfactoren en monumentaliteit van het ontwerp.